Giải bài C4 Trang 52 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 52 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 16: Ròng rọc.

Đề bài C4 Trang 52 SGK Vật lý lớp 6:

Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu sau :

a) Ròng rọc (1) ….. có tác dụng làm đổi hướng củaa lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b) Dùng ròng rọc (2) ….. thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Lời giải câu C4 Trang 52 SGK Vật lý lớp 6:

(1) cố định

(2) động

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status