Giải bài C4 Trang 49 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 49 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 15: Đòn bẩy.

Đề bài C4 Trang 49 SGK Vật lý lớp 6:

Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.

Lời giải câu C4 Trang 49 SGK Vật lý lớp 6:

Một số dụng cụ sử dụng như đòn bẩy trong cuộc sống :

  • Trò chơi bập bênh
  • Dụng cụ khui bia, nước ngọt
  • Cái kéo, kềm bấm, xe cút kít, mái chèo thuyền, …..

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status