Giải bài C4 Trang 45 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 45 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 14: Mặt phẳng nghiêng.

Đề bài C4 Trang 45 SGK Vật lý lớp 6:

Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải, càng dễ hơn ?

Lời giải câu C4 Trang 45 SGK Vật lý lớp 6:

Vì dốc càng thoai thoải tức là độ nghiêng càng ít, do đó lực nâng người khi đi lên dốc càng nhỏ (làm cho ta đỡ mệt hơn).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status