Giải bài C4 Trang 43 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 43 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 13: Máy cơ đơn giản.

Đề bài C4 Trang 43 SGK Vật lý lớp 6:

Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

a) Máy cơ đơn giản là nhừng dụng cụ giúp thực hiện công việc (1) ……………… hơn. (nhanh/dễ dàng)

b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là (1) ……………. (palăng/máy cơ đơn giản)

Lời giải câu C4 Trang 43 SGK Vật lý lớp 6:

(1) dễ dàng

(2) máy cơ đơn giản

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status