Giải bài C4 Trang 37 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 37 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 11: Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng.

Đề bài C4 Trang 37 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C4 Trang 37 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C4 Trang 37 SGK Vật lý lớp 6:

(1) trọng lượng riêng (N/m3)

(2) trọng lượng (N)

(3) thể tích (m3)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status