Giải bài C4 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 10: Lực kế – Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng.

Đề bài C4 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy tìm cách đo trọng lượng của một cuốn sách giáo khoa Vật lí 6. So sánh kết quả đo giữa các bạn trong nhóm.

Lời giải câu C4 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6:

Học sinh tự thực hành và so sánh kết quả đo giữa các bạn trong nhóm (Dùng lực kế đo trọng lượng quyển sách giáo khoa Vật lí 6 khoảng 14,5N).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status