Giải bài C4 Trang 32 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 32 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 9: Lực đàn hồi.

Đề bài C4 Trang 32 SGK Vật lý lớp 6:

Chọn câu đúng trong các câu dưới đây :

A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng.

B. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm.

C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

Lời giải câu C4 Trang 32 SGK Vật lý lớp 6:

Chọn đáp án C.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status