Giải bài C4 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng.

Đề bài C4 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy tìm từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

“397g ; 500g ; lượng ; khối lượng”

(2) ……….. là khối lượng của sữa chứa trong hộp.

Lời giải câu C4 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6:

(2) 397g là khối lượng của sữa chứa trong hộp.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status