Giải bài C3 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 2: Đo độ dài (Tiếp theo).

Đề bài C3 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6:

Em đặt thước đo như thế nào ?

Lời giải câu C3 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6:

– Đặt mép thước song song và vừa với vật cần đo.

– Đặt vạch số 0 của thước trùng với một đầu của vật cần đo.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status