Giải bài C3 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 29: Sự sôi (Tiếp theo).

Đề bài C3 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6:

Ở nhiệt độ nào xảy ra hiện tượng các bọt khí nổi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều (nước sôi) ?

Lời giải câu C3 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6:

Bắt đầu từ nhiệt độ 99ºC (trong khoảng 85ºC đến 100ºC), sẽ xảy ra hiện tượng các bọt khí nổi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status