Giải bài C3 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ.

Đề bài C3 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6:

Các giọt nước đọng ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm có thể là do nước ở trong cốc thấm ra không ? Tại sao ?

Lời giải câu C3 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6:

Các giọt nước đọng ở ngoài cốc thí nghiệm không phải là do nước ở trong cốc thấm ra.

Vì nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm không có màu còn nước ở trong cốc có pha màu. Nước trong cốc không thể thấm qua thuỷ tinh ra ngoài được.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status