Giải bài C3 Trang 81 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 81 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ.

Đề bài C3 Trang 81 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C3 Trang 81 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C3 Trang 81 SGK Vật lý lớp 6:

Quần áo vẽ ở hình C2 khô nhanh hơn vẽ ở hình C1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc với không khí.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status