Giải bài C3 Trang 78 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 78 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (Tiếp theo).

Đề bài C3 Trang 78 SGK Vật lý lớp 6:

Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào :

– Từ phút 0 đến phút thứ 4 ;

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 ;

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 ?

Lời giải câu C3 Trang 78 SGK Vật lý lớp 6:

– Từ phút 0 đến phút thứ.4 : nhiệt độ của băng phiến giảm dần.

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 : nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 : nhiệt độ của băng phiến tiếp tục giảm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status