Giải bài C3 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc.

Đề bài C3 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6:

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không ? Đường biếu diễn từ phút 8 đến phút 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang ?

Lời giải câu C3 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6:

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi, đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm ngang (đoạn BC).

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status