Giải bài C3 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí.

Đề bài C3 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6:

Tại sao thể tích không khí trong bình cầu lại tăng lên khi ta áp hai bàn tay nóng vào bình ?

Lời giải câu C3 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6:

Thể tích không khí trong bình cầu lại tăng lên khi ta áp tay nóng vào bình vì nhiệt độ của tay cao hơn so với nhiệt độ của bình làm cho bình nóng lên và không khí trong bình cũng nóng lên nên nở ra.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status