Giải bài C3 Trang 60 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 60 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

Đề bài C3 Trang 60 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C3 Trang 60 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C3 Trang 60 SGK Vật lý lớp 6:

Khi cùng tăng nhiệt độ như nhau với ba chất lỏng: rượu, dầu, ước thì rượu nở ra (tăng thể tích) nhiều nhất kế đến là dầu, còn nước tăng thể tích rất ít.

Nhận xét: Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status