Giải bài C3 Trang 6 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 6 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 1: Đo độ dài.

Đề bài C3 Trang 6 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em là bao nhiêu cm. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em có đúng không ?

Lời giải câu C3 Trang 6 SGK Vật lý lớp 6:

Học sinh tự làm thí nghiệm và kiểm tra lại bằng thước.

Ví dụ : Ước lượng gang tay của em khoảng 15cm, em dùng thước có chia khoảng kiểm tra gang tay của em là 16cm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status