Giải bài C3 Trang 52 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 52 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 16: Ròng rọc.

Đề bài C3 Trang 52 SGK Vật lý lớp 6:

Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm hãy so sánh :

a) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc cố định.

b) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc động.

Lời giải câu C3 Trang 52 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C3 Trang 52 SGK Vat ly lop 6 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status