Giải bài C3 Trang 45 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 45 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 14: Mặt phẳng nghiêng.

Đề bài C3 Trang 45 SGK Vật lý lớp 6:

Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.

Lời giải câu C3 Trang 45 SGK Vật lý lớp 6:

Ví dụ về mặt phẳng nghiêng:

– Một người dùng mặt phẳng nghiêng để đẩy xe máy lên thềm nhà cao.

– Người chuyển hàng dùng mặt phẳng nghiêng để đưa các thùng hàng lên xe tải.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status