Giải bài C3 Trang 37 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 37 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 11: Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng.

Đề bài C3 Trang 37 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C3 Trang 37 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C3 Trang 37 SGK Vật lý lớp 6:

Ta có công thức : D = m/V

Vậy nên ta điền vào ô trống là : m = D × V

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status