Giải bài C3 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng.

Đề bài C3 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy tìm từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

“397g ; 500g ; lượng ; khối lượng”

(1) ……….. là khối lượng của bột giặt chứa trong túi.

Lời giải câu C3 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6:

(1) 500g là khối lượng của bột giặt chứa trong túi.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status