Giải bài C3 Trang 12 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 12 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 3: Đo thể tích chất lỏng.

Đề bài C3 Trang 12 SGK Vật lý lớp 6:

Ở nhà, nếu không có ca đong thì em có thể dùng những dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng ?

Lời giải câu C3 Trang 12 SGK Vật lý lớp 6:

Dụng cụ có thể dùng: Chai (hoặc lọ, bình, …) đã biết sẵn thể tích: chai Côcacôla 1 lít, chai nước khoáng 0,5 lít, thùng gánh nước 20 lít, bơm tiêm, ống xilanh.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status