Giải bài C2 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 29: Sự sôi (Tiếp theo).

Đề bài C2 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6:

Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước ?

Lời giải câu C2 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6:

Các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước bắt đầu từ nhiệt độ 76ºC (trong khoảng từ 63ºC tới 85ºC).

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status