Giải bài C2 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (Tiếp theo).

Đề bài C2 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6:

Có hiện tượng gì xảy ra ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm ? Hiện tượng này có xảy ra ở cốc đối chứng không ?

Lời giải câu C2 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6:

Ta thấy hiện tượng ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm (cốc nước đá) có những giọt nước đọng lại, còn cốc đối chứng không có hiện tượng này.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status