Giải bài C2 Trang 81 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 81 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ.

Đề bài C2 Trang 81 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C2 Trang 81 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C2 Trang 81 SGK Vật lý lớp 6:

Quần áo ở hình B1 khô nhanh hơn ở hình B2, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào gió thổi vào (B1 có gió, B2 không có gió).

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status