Giải bài C2 Trang 78 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 78 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (Tiếp theo).

Đề bài C2 Trang 78 SGK Vật lý lớp 6:

Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì :

– Từ phút 0 đến phút thứ 4 ;

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 ;

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 ?

Lời giải câu C2 Trang 78 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C2 Trang 78 SGK Vat ly lop 6 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status