Giải bài C2 Trang 68 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 68 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 22: Nhiệt kế – Nhiệt giai.

Đề bài C2 Trang 68 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C2 Trang 68 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C2 Trang 68 SGK Vật lý lớp 6:

Thí nghiệm ở hình 22.3 và hình 22.4 dùng để xác định nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100ºC và nhiệt độ của nước đá đang tan là 0ºC, trên cơ sở đó vẽ các vạch chia độ của nhiệt kế.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status