Giải bài C2 Trang 65 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 65 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt.

Đề bài C2 Trang 65 SGK Vật lý lớp 6:

Hiện tượng xảy ra với chốt ngang chứng tỏ điều gì ?

Lời giải câu C2 Trang 65 SGK Vật lý lớp 6:

Hiện tượng chốt ngang bị gãy chứng tỏ khi dãn vì nhiệt nếu bị ngăn cản, sẽ gây ra một lực rất lớn.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status