Giải bài C2 Trang 60 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 60 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

Đề bài C2 Trang 60 SGK Vật lý lớp 6:

Nếu sau đó ta đặt bình cầu vào nước lạnh thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh ?

Hãy dự đoán và làm thí nghiệm kiểm chứng.

Lời giải câu C2 Trang 60 SGK Vật lý lớp 6:

Mực nước trong ống thủy tinh hạ xuống, vì nước lạnh đi, co lại.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status