Giải bài C2 Trang 6 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 6 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 1: Đo độ dài.

Đề bài C2 Trang 6 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy ước lượng độ dài 1m trên cạnh bàn. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em đúng không ?

Lời giải câu C2 Trang 6 SGK Vật lý lớp 6:

Học sinh tự làm thí nghiệm và kiểm tra lại bằng thước.

Ví dụ : Ước lượng độ dài 1m trên cạnh bàn bằng 6 gang tay (một gang tay của em khoảng 16cm), sau đó em dùng thước có chia khoảng kiểm tra lại ước lượng của em khi dùng gang tay là 96cm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status