Giải bài C2 Trang 58 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 58 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn.

Đề bài C2 Trang 58 SGK Vật lý lớp 6:

Tại sao sau khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu lại lọt qua vòng kim loại ?

Lời giải câu C2 Trang 58 SGK Vật lý lớp 6:

Khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu nguội đi nên co lại (thể tích giảm) nên quả cầu nhỏ hơn lúc hơ nóng, do đó nó lọt qua đươc vòng kim loại.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status