Giải bài C2 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 10: Lực kế – Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng.

Đề bài C2 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy tìm hiểu GHĐ và ĐCNN của lực kế ở nhóm em.

Lời giải câu C2 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6:

Học sinh tự hìm hiểu GHĐ và ĐCNN với lực kế của nhóm thí nghiệm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status