Giải bài C2 Trang 27 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 27 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực.

Đề bài C2 Trang 27 SGK Vật lý lớp 6:

b) Cầm một viên phấn trên cao, rồi đột nhiên buông tay ra.

Điều gì chứng tỏ có một lực tác dụng lên viên phấn ? Lực đó có phương và chiều như thế nào ?

Lời giải câu C2 Trang 27 SGK Vật lý lớp 6:

Điều chứng tỏ có môt lực tác dụng lên viên phấn làm viên phấn bị rơi thẳng đứng xuống đất.

Lực đó có phương thẳng đứng và có chiều hướng từ trên xuống dưới (chiều hướng về Trái Đất).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status