Giải bài C2 Trang 24 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 24 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực.

Đề bài C2 Trang 24 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài.

Giai bai C2 Trang 24 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C2 Trang 24 SGK Vật lý lớp 6:

Để biết một trong hai người ai đang giương cung, ai chưa giương cung thì ta quan sát xem người nào đã tác dụng lực vào dây cung làm cho dây cung và cánh cung bị biến dạng.

Ta thấy người thứ nhất đang giương cung, người thứ hai chưa giương cung dựa vào nhận xét: dây cung và cánh cung của người thứ nhất đã bị biến dạng so với lúc ban đầu của cung.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status