Giải bài C2 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng.

Đề bài C2 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6:

Trên vỏ túi bột giặt OMO có ghi 500g. Số đó chỉ gì ?

Lời giải câu C2 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6:

500g chỉ lượng bột giặt có trong túi.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status