Giải bài C2 Trang 12 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 12 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 3: Đo thể tích chất lỏng.

Đề bài C2 Trang 12 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C2 Trang 12 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C2 Trang 12 SGK Vật lý lớp 6:

Bình ghi 1/2 lít: GHĐ 0,5 lít và ĐCNN là 0,5 lít.

Bình ghi 5 lít: GHĐ 5 lít và ĐCNN là 1 lít.

Bình ghi 1 lít: GHĐ 1 lít và ĐCNN là 0,5 lít.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status