Giải bài C13 Trang 20 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C13 Trang 20 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng.

Đề bài C13 Trang 20 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C13 Trang 20 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C13 Trang 20 SGK Vật lý lớp 6:

5T có ý nghĩa là 5 tấn. Biển báo này có nghĩa là những xe có khối lượng (xe + hàng hóa) từ 5 tấn trở xuống mới được phép qua cầu.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status