Giải bài C10 Trang 23 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C10 Trang 23 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng.

Đề bài C10 Trang 23 SGK Vật lý lớp 6:

Tìm các ví dụ về hai lực cân bằng.

Lời giải câu C10 Trang 23 SGK Vật lý lớp 6:

Ví dụ 1: Chiếc quạt đang đứng yên trên trần nhà (chịu tác dụng lực kéo của trần nhà và trọng lượng của quạt : hai lực này bằng nhau).

Ví dụ 2: Quyển sách nằm yên trên bàn (quyển sách chịu lực nâng của bàn và trọng lượng của nó : hai lực này bằng nhau).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status