Giải bài C10 Trang 11 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C10 Trang 11 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 2: Đo độ dài (Tiếp theo).

Đề bài C10 Trang 11 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C10 Trang 11 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C10 Trang 11 SGK Vật lý lớp 6:

Kết quả đo trong hai trường hợp sẽ giống nhau (học sinh có thể kiểm tra lại bằng cách làm lại thí nghiệm Hình 2.4)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status