Giải bài C1 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C1 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 2: Đo độ dài (Tiếp theo).

Đề bài C1 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6:

Em hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau bao nhiêu ?

Lời giải câu C1 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6:

Tuỳ vào chiều dài của vật mà học sinh ước lượng để đo độ dài của vật cho dễ dàng và chính xác.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status