Giải bài C1 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C1 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 29: Sự sôi (Tiếp theo).

Đề bài C1 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6:

Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy xuất hiện các bọt khí ở đáy bình ?

Lời giải câu C1 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6:

Tuỳ thuộc nhiệt kế dùng trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm (khoảng từ 40ºC đến 62ºC bắt đầu thấy xuất hiện các bọt khí ở đáy bình).

Với thí nghiệm đã làm ở bài 28, bắt đầu thấy các bọt khí ở đáy bình từ nhiệt độ 44ºC.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status