Giải bài C1 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C1 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (Tiếp theo).

Đề bài C1 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6:

Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng và trong cốc thí nghiệm ?

Lời giải câu C1 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6:

Quan sát thí nghiệm ta thấy :

– Nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng và cốc thí nghiệm lúc đầu bằng nhau.

– Sau khi cho đá lạnh vào cốc thí nghiệm thì nhiệt độ nước trong cốc thí nghiệm thấp hơn trong cốc đối chứng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status