Giải bài C1 Trang 78 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C1 Trang 78 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (Tiếp theo).

Đề bài C1 Trang 78 SGK Vật lý lớp 6:

Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc ?

Lời giải câu C1 Trang 78 SGK Vật lý lớp 6:

Nhiệt độ băng phiến giảm dần đến 80ºC, băng phiến bắt đầu đông đặc.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status