Giải bài C1 Trang 58 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C1 Trang 58 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn.

Đề bài C1 Trang 58 SGK Vật lý lớp 6:

Tại sao sau khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại ?

Lời giải câu C1 Trang 58 SGK Vật lý lớp 6:

Vì khi bị hơ nóng quả cầu sẽ nở ra, thể tích của nó tăng lên, quả cầu không lọt qua vòng kim loại.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status