Giải bài C1 Trang 42 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C1 Trang 42 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 13: Máy cơ đơn giản.

Đề bài C1 Trang 42 SGK Vật lý lớp 6:

Từ kết quả thí nghiệm, hãy so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng của vật.

Lời giải câu C1 Trang 42 SGK Vật lý lớp 6:

Tuỳ theo thí nghiệm thu được của các em, câu trả lời có thể là lực kéo vật lên bằng (hoặc lớn hơn) trọng lượng của vật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status