Giải bài C1 Trang 36 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C1 Trang 36 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 11: Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng.

Đề bài C1 Trang 36 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ:

A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ rồi đem cân từng đoạn một.

B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột, xem nó là bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng  riêng của 1 mét khối sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiệc cột.

Để giúp các em chọn, người ta cho biết số liệu sau:

Khi đó chu vi và chiều cao của chiếc cột người ta tính được thể tích của chiếc cột vào khoảng 0,9m³, Mặt khác ngưởi ta cũng đã cân và biết 1dm³ sắt nguyên chất là 7,8kg.

Em hãy xác dịnh khối lượng của chiếc cột.

Lời giải câu C1 Trang 36 SGK Vật lý lớp 6:

Khối lượng của 1dm³ sắt nguyên chất là 7,8kg.

=> 1000 dm³ = 1m³ sắt nguyên chất là 7800 kg.

Vậy khối lượng 0,9m³ sắt nguyên chất là 7800 . 0,9 = 7020 kg = 7,02 T.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status