Giải bài C1 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C1 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng.

Đề bài C1 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6:

Trên vỏ hộp sữa Ông Thọ có ghi: “Khối lượng tịnh 397g”. Số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp ?

Lời giải câu C1 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6:

Số đó là chỉ lượng sữa chứa trong hộp.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status