Giải bài C1 Trang 12 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C1 Trang 12 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 3: Đo thể tích chất lỏng.

Đề bài C1 Trang 12 SGK Vật lý lớp 6:

Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây :

1m³ = (1) ………….. dm³ = (2) ………….. cm³ .

1m³ = (3) ………….. lít = (4) …………. ml = (5) ………… cc.

Lời giải câu C1 Trang 12 SGK Vật lý lớp 6:

1m³ = 1000 dm³ = 1000 000 cm³ ;

1m³ = 1000 lít = 1000 000 ml = 1000 000 cc ;

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status