Giải bài 9 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 9 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6, phần Trả lời câu hỏi Ôn tập Bài 30: Tổng kết chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 9 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6:

Ở nhiệt độ nào thì một chất lỏng, cho dù có tiếp tục đun vẫn không tăng nhiệt độ ? Sự bay hơi của chất lỏng ở nhiệt độ này có đặc điểm gì ?

Lời giải câu 9 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6:

Ở nhiệt độ sôi thì dù tiếp tục đun, nhiệt độ của chất lỏng vẫn không thay đổi. Ở nhiệt độ này chất lỏng bay hơi cả ở trong lòng lẫn trên mặt thoáng của chất lỏng, tạo ra các bọt khí trong lòng và trên mặt thoáng chất lỏng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status