Giải bài 9 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 9 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6, phần câu hỏi Ôn tập Bài 17: Tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 9 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống :

– Đơn vị đo độ dài là ….., kí hiệu là …..

– Đơn vị đo thế tích là ….., kí hiệu là …..

– Đơn vị đo lực là ….., kí hiệu là …..

– Đơn vị đo khối lượng là ….., kí hiệu là …..

– Đơn vị đo khối lưựng riêng là ….., kí hiệu là …..

Lời giải câu 9 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

– Đơn vị đo độ dài là mét, kí hiệu là m.

– Đơn vị đo thể tích là mét khối, kí hiệu là m³.

– Đơn vị đo lực là niutơnn kí hiệu là N.

– Đơn vị đo khôi lượng là kilôgam, kí hiệu là kg.

– Đơn vị đo khối lượng riêng là kilôgam trẽn mét khối, kí hiệu là kg/m³.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status